…………..АлтайКай

Алтайское горловое пение

Тексты песен

Автор: Дата: Дек-11-2010

Кара-Суу

Монкунен аккан Кара-Суу
Ичеримде jакшызын,
Мош буркеген Алтайда
Jуреримде jаражын.

Табырап аккан Кара-Суу
Ичеримде jакшызын,
Тал буркеген Алтайда
Jуреримде jакшызын.

Тайганан аккан Тамыр-Суу
Ичеримде jакшызын,
Таш jабынган тайгалар
Короримде jаражын.

Толголып аккан Кара-Суу
Кечузине баш болзын,
Торко сынду Алтайдын
Ажузына баш болзын!